സ്വാഗതം

Posted on ഫെബ്രുവരി 4, 2006. Filed under: വിഷയക്രമം |

സ്വാഗതം.

എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വാരികകളും വാങ്ങി വായിയ്ക്കുക എന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും സാധിയ്ക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കൂടാതെ മലയാളത്തില്‍ അച്ചടിച്ചു വരുന്നതൊന്നും യുണിക്കോഡില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമല്ല എന്നതും ഇത്തരത്തിലൊരു ബൂലോഗം തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിനു പ്രേരകമായി.

 ഈ സംരഭത്തില്‍ പങ്കാളികളാവാനുള്ള താല്പര്യം തോന്നുന്നവര്‍ക്ക് അംഗത്വമെടുക്കാം.

എന്ന് ഓസ്.

Advertisements

Make a Comment

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

ഒരു പ്രതികരണം to “സ്വാഗതം”

RSS Feed for ചക്കാത്തു വായന Comments RSS Feed

Oasinte udyamaththine ella bhavukangalum


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: