ഈ ബൂലോഗത്തെകുറിച്ച്

സ്വാഗതം.

എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വാരികകളും വാങ്ങി വായിയ്ക്കുക എന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും സാധിയ്ക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കൂടാതെ മലയാളത്തില്‍ അച്ചടിച്ചു വരുന്നതൊന്നും യുണിക്കോഡില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ലഭ്യമല്ല എന്നതും ഇത്തരത്തിലൊരു ബൂലോഗം തട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിനു പ്രേരകമായി.

കഴിയാവുന്നത്ര നല്ല ലേഖനങ്ങള്‍ ഇവിടെ വായനക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദ്യേശം മാത്രം.

ഈ സംരഭത്തില്‍ പങ്കാളികളാവാനുള്ള താല്പര്യം തോന്നുന്നവര്‍ക്ക് അംഗത്വമെടുക്കാം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം, vayanasala@gmail.com

എന്ന് ഓസ്.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

ഒരു പ്രതികരണം to “ഈ ബൂലോഗത്തെകുറിച്ച്”

RSS Feed for ചക്കാത്തു വായന Comments RSS Feed

കൊള്ളാം..ഞാനും കൂടിക്കോട്ടേ?


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: