ആര്‍.വി.ജി. മേനോന്‍

രക്ഷാകര്‍ത്താക്കളോട് ഒരു വാക്ക്

Posted on ഫെബ്രുവരി 12, 2006. Filed under: ആര്‍.വി.ജി. മേനോന്‍, വിദ്യാഭ്യാസം |

ആര്‍.വി.ജി. മേനോന്‍

    ഈയിടെ ബസ്സില്‍ വച്ച് അയല്‍സംസ്ഥാനത്ത് എന്‍ജിനീയിറിങ്ങിനു പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇവിടെ പ്രവേശനം നേടാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം മാര്‍ക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോയതാണവിടെ. “അവിടെ മിനിമം മാര്‍ക്കില്ലേ?” “ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ എക്സംപ്ഷന്‍ കിട്ടും. ആ സംസ്ഥാനത്തു ജനിച്ചതാണെന്നു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താല്‍ മതി.” “അതെങ്ങിനെ പറ്റും?” “അതൊന്നും വിഷമമില്ല സര്‍. അതിനൊക്കെ അവിടെ ആളുണ്ട്. കാശു കൊടുത്താല്‍ മതി.”

    (കൂടുതല്‍…)

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...