എം. ശങ്കര്‍

മലയാളിയുടെ ഈ കഴിവ് എത്രനാള്‍?

Posted on മേയ് 4, 2006. Filed under: എം. ശങ്കര്‍, സാമ്പത്തികം |

എം. ശങ്കര്‍

    ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2004-ല്‍ വിദേശ വേതനവരവെന്ന നിലയില്‍ ആകെ ലഭിച്ചത് 96,000-കോടിരൂപയായിരുന്നു. ഇതില്‍ 20-ശതമാനവും പ്രവാസികളായ മലയാളികള്‍ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2004-ല്‍ ആകെ 18,000-കോടിരൂപയാണ് വിദേശങ്ങളില്‍ പണിയെടുക്കുന്ന മലയാളികളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.
    (കൂടുതല്‍…)
Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...